Welkom bij Gewoon Bijzonder

Wij bieden opvang, dagbesteding en ambulante begeleiding in de jeugdzorg, WMO en voor jeugd en (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en een specifieke hulpvraag. Iedereen is welkom in de opvang met een leeftijd tussen 4 en 18 jaar. Bij ons staat niet het ‘etiket’ centraal maar de zorg die een cliënt vraagt. Wij begrijpen dat hulp vragen moeilijk kan zijn, maar samen met de cliënt of ouder kunnen we een sterk team vormen. Respect en aandacht is daarbij belangrijk, bij ons is dan ook iedereen welkom.

Gewoon Bijzonder

Gewoon Bijzonder is opgericht door Sophie en Gea Vugteveen. Sophie heeft ervaring in begeleiden en maatwerk bieden aan. Gea in de gezinsbegeleiding, vroeghulp en leespraatbegeleiding. Daarnaast beide met ADHD, autisme, IQ onder de 35 en sociaal emotionele problematieken. Deze twee krachten zijn verbonden en versterken elkaar bij Gewoon Bijzonder.

Het is onze missie om ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk ‘te ontzorgen’ en hen daarbij wel de regie te laten houden over de cliënt. Vooral het teruggeven van de regie aan de ouders en kinderen is een prioriteit. Eerst samenwerken en vervolgens steeds meer teruggeven aan ouders/verzorgers of de cliënt. We kijken waar ze op dit moment staan en hoe dat eruitziet. Waar wil je naartoe? Wat heb je daarvoor nodig? De klik tussen hulpverlener en cliënt moet er wel zijn. Zo niet, gaan we samen op zoek naar zorg die wel passend is.

We hebben een team met geschoolde medewerkers om de beste zorg te bieden. Ook investeren we verantwoord in toekomstige medewerkers, hiervoor hebben we een SBB-erkenning. De personeelsleden en stagiaires volgen de richtlijn van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg.

Opvang

Wij kijken naar het gevoel van kinderen. Het kind wordt gezien als actief en zelfstandig, ook kan het kind echt kind zijn. In de opvoeding is het van belang dat er uit wordt gegaan van de belevingswereld van een kind. Door vanuit dit uitgangspunt te begeleiden, kunnen we samen met ouders de doelen bereiken.

Onze ruimte is een prettige, rustige maar ook lichte ruimte. De hoeveelheid prikkels is beperkt, de aanwezigheid van een groep kinderen en speelmateriaal maken de gezelligheid. Er is voldoende ruimte en materiaal om te kunnen spelen. Uiteraard ondernemen wij verschillende activiteiten buiten en vinden we uitstapjes belangrijk.

We hebben een samenwerking met ‘massage Vriezenveen’. Zij kan op locatie kinderen masseren die extra willen ontspannen. Dit doet ze in de vorm van ‘happy kids massage’ of ‘BIM’ wat staat voor beleven in de muziek. Op zaterdagochtend gaan we met de kinderen naar de basketbal bij de Peatminers in Vriezenveen. We kunnen de kinderen daarna mee nemen naar de zaterdagopvang. Op donderdagmiddag krijgen we muziekles van docent Ira van Odeon, de muziekvereniging in Vriezenveen. Sophie geeft dansles bij de Danshal voor kinderen met een zorgbehoefte, onder de naam ‘Dreamteam’. Ontspanning en plezier staan hoog in het vaandel. We bieden veel activiteiten die sport en cultuur samenbrengen met onze bijzonder doelgroep. We zijn maatschappelijk betrokken bij de gemeente en doen graag aan alle activiteiten mee.

Binnen de buitenschoolse begeleiding bieden wij ook individuele begeleiding en persoonlijke verzorging. Er is een ruime badkamer aanwezig waar kinderen kunnen leren zichzelf te verzorgen. Alle algemene dagelijkse levensverrichtingen kunnen doelen zijn op het niveau van het kind.

Wij zijn ingericht op kinderen en jongeren vanaf 4 jaar.

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding betekent dat wij in de meeste gevallen bij de cliënt komen. We zijn er voor kinderen vanaf 4 jaar, jongvolwassenen en (jonge) ouders. We vormen de begeleiding door doelen te stellen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het omgaan met prikkels, plannen/organiseren van het huishouden, of het vinden van passend onderwijs voor een kind. Tijdens een kennismaking bespreken we de knelpunten. Samen kijken we naar een eventuele oplossing en wat daarvoor nodig is. We gaan zoveel mogelijk uit van de eigen kracht van een cliënt en het bestaande netwerk eromheen.

Bij het kind thuis kunnen we ook ondersteunen met de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Bijvoorbeeld ouders ondersteunen met het ochtendritueel van hun kind, of ’s avonds voor het slapen gaan met het avondritueel.

Logeeropvang

Wij bieden logeeropvang voor kinderen vanaf 4 jaar en jongeren die verstandelijk uniek zijn. Dat is niet alleen fijn voor ontzorgen van ouder en kind, maar ook ontzettend leerzaam. Zo gaan we aan de slag met het invullen van je dag. Denk hierbij aan het uitvoeren van huishoudelijke taken, koken, sporten, vrijetijdsbesteding en kunnen we aan de slag met eventuele doelen die vooraf zijn opgesteld. Het logeren vindt plaats in de weekenden van vrijdag tot en met zondag. In de schoolvakantie is er ook een mogelijkheid tot logeren. We doen alles in overleg en zijn flexibel. We vinden het belangrijk dat je eraan went om bij ons te zijn. We beginnen met een wendag in de opvang, als de wens er is eerst 1 nacht en zo kunnen we het uitbreiden tot meerdere nachten.