Klachtenprocedure

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten op drie verschillende manieren.

 

In gesprek

U kunt uw klacht direct melden bij een medewerker. De klacht wordt dan direct met u besproken en samen proberen we een oplossing te vinden. Het kan zijn dat u er samen niet uitkomt, dan kunt u een klacht schriftelijk indienen met het klachtenformulier.

 

U kunt het klachtenformulier invullen, deze kunt u vinden op de website of opvragen bij een medewerker. Laat deze ingevuld bij ons achter, dit kan per mail (sophie@gewoonbijzondertwenterand.nl) of u geeft het formulier aan een medewerker.

 

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

U kunt uw vraag of klacht ook voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

 

De Geschillencommissie

Ook kunt u een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.